Introduktion

Tina Wilchen Christensen forsker i radikaliserings-processer, ekstremisme, terrorisme og exit fra ekstreme grupper. Temaer der dagligt debatteres i medierne, men hvad dækker ordene over? Hvorfor bliver nogle ekstremister? Hvad skal der til for at forlade en ekstrem gruppe – og hvorfor er det så svært?

Svarene kan findes ved at stille skarpt på de processer, der medvirker til, at unge bevæger sig fra at være perifere tilskuere til at udvikle en ekstremistisk identitet  og de forhold, der kan motivere den enkelte til exit og løsrive sig socialt og mentalt fra en ekstrem gruppe.

Læs mere om Tina »