Artikler

Videnskabelige peer reviewed artikler:


 • Civil actors’ role in deradicalisation and disengagement initiatives. When trust is essential

  Christensen, T. W. Civil actors’ role in deradicalisation and disengagement initiatives. When trust is essential. Routledge (In press)

 • Conference Report: Lessons Learned from P/CVE Youth Mentorship

  Christensen, T. W. (2019). Conference Report: Lessons Learned from P/CVE Youth Mentorship. The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Whitehall

 • Veje ud af ekstremisme: understøttet exit, løsrivelse og reintegration

  Christensen, T. W. (2019). Veje ud af ekstremisme: understøttet exit, løsrivelse og reintegration. Forskningsartikel Nr.1 2019. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, København

 • Former right-wing extremists' continued struggle for self-transformation after an exit program

  Christensen, T. W. (2019). Former right-wing extremists' continued struggle for self-transformation after an exit program. Outlines. Critical Practice Studies, 20 (1), 4 – 25

 • Exit programs and strategies.

  Christensen, T. W. & Bjørgo, T. Exit programs and strategies. Chapter 3. RAN CoE research paper. The European Radicalisation Awareness Network (RAN) (in press)

 • When good intentions are not enough

  Christensen, T. W. (2015). ‘When good intentions are not enough - A successful mentor-mentee relation requires a deliberated practice’. Psyke & logos, 36 (1), 242 - 266

 • Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden

  Christensen, T. W. (2015). ’Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden - at løsrive sig fra en ekstremistisk gruppe en kompliceret affære’. Social Kritik nr.142

 • How extremist experiences become valuable knowledge in EXIT programmes

  Christensen, T. W. (2015). ‘How extremist experiences become valuable knowledge in EXIT programmes’. The Journal for Deradicalization (JD)

 • The challenge of researching neo-Nazis struggling to leave the White Power Movement

  Christensen, T. W. (2015). ‘The challenge of researching neo-Nazis struggling to leave the White Power Movement’. (Edt.) Bhopal, K. & Deuchar, R. Researching Marginalized Group’. Routledge, UK

 • Eine schwarz-weiße Weltanschauung durch Grautöne ergänzen

  Christensen, T. W. (2014). ‘Eine schwarz-weiße Weltanschauung durch Grautöne ergänzen Wie ehemalige Rechtsextremisten durch Vorbilder und soziale Unterstützung zum Wandel ihrer Identi-tät angeregt werden können’. (Edt.) Peter Rieker. Hilfe zum Ausstieg?: Ansätze und Erfahrungen professioneller Angebote zum Ausstieg aus rechtsextremen Szenen. Juventa Verlag,Weinheim. Basel

 • To Study the Significance of Social Interaction for Former Right Wing Extremists Wanting to Disengage.

  Christensen, T. W. (2013). To study the significance of social interaction for former right wing extremists wanting to disengage: Doing participant observation and qualitative interviews. Sage Journals on-line publication.

 • Med troen som fællesnævner

  Christensen, T. W. (2010). Med troen som fællesnævner: Fællesskab blandt unge i Indre Mission. Kulturstudier.

 • Tradition eller tro?: Fælleskab blandt unge i Indre Mission.

  Christensen, T. W. (2010). Tradition eller tro?: Fælleskab blandt unge i Indre Mission. CHAOS, vol. II

 • Forrest eller bagerst i demo’en – aktivist i Ungdomshusbevægelsen

  Christensen, T. W. (2009). Forrest eller bagerst i demo’en, aktivist i Ungdomshusbevægelsen. Norsk Antropologisk Tidsskrift, vol. 20 nr. 4, s. 236–250, Universitetsforlaget, Oslo

 • Ungdomshuset er jo mere end et hus, det er også en idé.

  Christensen, T. W. (2009). Ungdomshuset er jo mere end et hus, det er også en idé. Tidsskriftet Nord Nytt. nr. 106/107 September 2009. Copenhagen.

PhD Afhandling:


 • PhD Thesis - A Question of Participation

  Christensen, T.W. (2015) A Question of Participation – Disengagement from the Extremist Right
  A case study from Sweden

Peer reviewed rapporter:


 • How to manage returned foreign fighters and other Syria travellers? Measures for safeguarding and follow-up

  Christensen, T. W. & Bjørgo, T. (2018). How to manage returned foreign fighters and other Syria travellers?
  Measures for safeguarding and follow-up. C-REX RESEARCH REPORT (no. 1/2018). Center for Research on Extremism: The Extreme Right, Hate Crime and Political Violence, University of Oslo

 • Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

  Christensen, T. W. & Bjørgo, T. Hvordan håndterer hjemvendte fremmedkriger og andre Syriensfarer?
  Mulige tiltak for ivaretakelse og oppfølging. Senter foreekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, (C-REX), Oslo Universitet.

 • Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande

  Christensen, T.W. & Mørck, L.L. (2017) Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande - og rockermiljøet. En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”. DPU, Aarhus Universitet.

 • Cross-over Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

  Mørck, L. L & Christensen, T.W. (2017) ’Cross-over Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet’. DPU, Aarhus Universitet.

 • Kvindelige iværksætter med anden etnisk baggrund

  Christensen, T. W., & Larsen, K. (2006). ’Kvindelige iværksætter med anden etnisk baggrund.

 • Et kritisk blik på kontanthjælpsområdet

  Christensen, T. W (2006). Et kritisk blik på kontanthjælpsområdet - med fokus på årsagsforklaringer i socialforvaltningen, syge kontanthjælpsmodtagere, klientkategorier og dialogformer’.


 • From extremist to democratic citizens

  Christensen, T.W. (2018). From extremist to democratic citizens. CREST – Security review, 2018/issue 7

 • Forskere_ Bandepakken skaber flere kriminelle - Altinget_ social 2017

  Christensen, T. W & Mørck, L. L. (2017).

 • Forskere_ Bandepakke ignorerer resocialisering - Altinget_ justits 2017

  Mørck, L. L. & Christensen, T. W (2017).

 • Styrk fællesskabet - i Fag og Arbejde

  Christensen, T. W (2009). Styrk fællesskabet” i Fag og Arbejde - FOA Social og sundhed 05. 2009.

 • Usikkerhed giver dårlig trivsel. Magasinet Arbejdsmiljø

  Christensen, T. W (2009). Usikkerhed giver dårlig trivsel. Magasinet Arbejdsmiljø 04.2009.

 • Barrierer for at opnå autorisation som udlænding

  Christensen, T. W (2006). Barrierer for at opnå autorisation som udlænding. Sygeplejersken, nr.24/2006.

 • Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund

  Christensen, T. W (2006). Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund. Integration - Unge, netværk og indsatser i udsatte boligområder.

 • Amnesty International Israel Palæstina 2002

  Christensen, T. W (2002). Krænkelser af menneskerettighederne – 2002, Amnesty International.