Konsulentydelser

Træf bedre beslutninger med en kvalitativ analyse

En kvalitativ undersøgelse afdækker menneskers fortolkning af egen situation, motiver, holdninger, og adfærd.

En kvalitativ undersøgelse skaber indsigter, der styrker beslutninger og muliggør konkret handling, der kan forandre sociale samspil.

På baggrund af solid erfaring med kvalitative undersøgelser i regi af forskning og som konsulent afdækker jeg menneskelig adfærd og sociale samspil med udgangspunkt i antropologisk teori og metode.

En analyse giver forståelse for de større sociale sammenhænge, gældende normer, faste rutiner og interne logikker. Kort sagt forståelser for den kulturelle viden, der kendetegner en gruppe mennesker og relationerne imellem dem.

Resultatet af en kvalitativ analyse er legitim viden om ‘hvad der foregår’, om reducering og forenkling af komplekse sociale samspil, samt synliggørelse og konkretisering af aktiviteter og problemer.

Igennem årene har jeg undersøgt en bred vifte af temaer og sammen med solide samarbejdspartnere udfører jeg både mindre og større projekter og opgaver i ind – og udland.

En analyse kan laves på baggrund af forskellige kvalitative metoder. For eksempel enkelt- og fokusgruppe-interviews og observation. Valget af metoder tilpasse tidsrammen og problemstillingen.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive og hører nærmere.