Konsulentydelser

Træf bedre beslutninger med en kvalitativ analyse

En kvalitative undersøgelse afdækkes menneskers fortolkning af egen situation, motiver, holdninger, og adfærd.

En kvalitativ undersøgelse skaber indsigter, der styrker beslutninger og muliggør konkret handling, der kan forandre de sociale samspil.

På baggrund af solid erfaring med kvalitative undersøgelser i regi af forskning og som konsulent, afdækker jeg menneskelig adfærd og sociale samspil med udgangspunkt i antropologisk teori og metode.

En analyse giver forståelse af den større sociale sammenhæng, gældende normer, faste rutiner og interne logikker. Kort sagt den kulturelle viden der kendetegner en gruppe mennesker og relationerne mellem dem.

Resultatet af en kvalitativ analyse er legitim viden om ‘hvad der forgår’, reducering og forenkling af komplekse sociale samspil, synliggørelse og konkretisering af aktiviteter og problemer.

Igennem årene har jeg undersøgt en bred vifte af temaer og med hjælp fra solide samarbejdspartner udfører vi både mindre og større projekter og opgaver i ind og udland.

En analyse kan laves på baggrund af forskellige kvalitative metoder som for eksempel enkelt og fokusgruppe interviews og observation. Valget af metoder tilpasse tidsrammen og problemstillingen.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive og hører nærmere.